Ontstaansgeschiedenis van Ameland

Het Waddengebied kent zijn oorsprong in de IJstijd. In het Noorden van ons land werd keileem en dekzand door het ijs neergelegd. In het laatste deel van de IJstijd bereikte het ijs de wadden niet, bijna de hele Noordzee was droog komen te liggen. Na het smelten van de ijskappen begon de zeespiegel te stijgen. Nu bracht de Noordzee klei en zand mee, waardoor er zandplaten en strandwallen ontstonden.

Bij deze wallen ontstonden op hun beurt moerassen waarop veen groeide, het zogeheten hoogveen. Nadat de wallen zich sloten ontstond er een veengebied. Er waren twee grote stukken boven ons land waar de wind op een gegeven moment zandduinen rond de omtrek had gevormd. Met verloop van tijd werden gedeeltes door de zee overstroomd en werden zandplaten en kwelders gevormd.

Kolonisatie

Aan het begin van onze jaartelling woonden hier al mensen, maar de kolonisatie van het Waddengebied begon in de 8e eeuw. De oudste nederzetting zijn te vinden op het eiland Terschelling. Het allereerste dorp met een kerk heette Suryp of Stryp. 

Het Waddengebied zoals we het vandaag kennen heeft is rond de Middeleeuwen begonnen zijn huidige vorm te krijgen. Zo was Terschelling toen 15 kilometer lang en is langzaam uitgegroeid tot een lengte van 28 kilometer.

In de 7e eeuw vestigen zich de eerste mensen op Ameland, die het eiland in die tijd te voet konden bereiken. Daarvoor was de natuur zo veranderlijk dat mensen er nog geen vestigingsplaatsen konden stichten. Langzaamaan verovert de zee stukken land en raakt het contact met het vasteland verloren. Het eiland wordt gevormd, het raakt begroeid en in de nieuw gevormde duinen wordt zoet water vastgehouden.

Ambla

Het eiland Ameland wordt voor het eerst in de 8e eeuw genoemd. Het had toen de naam Ambla. Dit blijkt uit de registers van de kloostergoederen van Fulda. De eerste bewoners waren rondtrekkende  jagers en vissers geweest, maar al snel kwamen er boerderijen. Ook de scheepvaart werd belangrijk.

Mede onder invloed hiervan werden de eerste kerken gebouwd. Zo is bij restauratie van de Nederlands Hervormde kerk te Hollum gebleken dat er is gebouwd op fundamenten van een kerk uit de 11e eeuw. Rond het jaar 1000 was hier de eerste kerk gesticht.Voor toeristen, die meestal verblijven in een hotel op Ameland, zijn er the sunset appartements Ameland, die hier vlak bij liggen. De oude geschiedenis ligt dan letterlijk op een steenworp afstand. In de 13e eeuw ontstond het klooster Foswerd en wordt vlakbij Ballum het kasteel van Ritske Jelmersma gebouwd. Een rijke historie is geboren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.